Newsletter

Volcano Dr Silver Plus

За 20000 литри сребрена вода!
SKU: 20025
Manufacturer: Green Master
5,985 din

Апаратот за сребрена вода Dr.Silver 101+ претставува електрохемиски уред за генерирање на сребрени јони (Ag+) во водата. Со него се генерираат повеќе од 20 000 l сребрена вода со концентрација за пиење.
Покрај генерирањето на сребрени јони во водата, употребата на Dr.Silver 101 + допринесува за:
• магнетна обработка и структуирање на водата;
• енергетски пренос на 101 лековито растение за активирање на имунолошкиот систем на организмот.
Врз електродата поставен е систем од постојани неодиумови магнети кои носат енергергетска
вибрација од 101 лековито растение. Оваа конфигурација формира магнетно поле со специфична моќност кое овозможува информационен проток на лековитите својства на растенијата врз обработуваната вода и истовремено допринесува за нејзино магнетно структурирање и зајакнување на имуностимулирачкото и антибактериското дејство на сребрените јони.

Бодови: 24.00