Novosti

Victoria Bell's

Magnetni nakit Victoria Bells uzimajući u obzir tradiciju i zadnja dostignuća u oblasti obnavljanja i čuvanja čovekovog zdravlja, Victoria Bells predlaže ovu izuzetnu kolekciju koja u sebi sadrži izvore magnetnog polja, negativne jone, infracrvene zrake, turmalin i germanijum. 

Victoria Bells Narukvica SB 503 - 19cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
7.665 din

Victoria Bells Narukvica SB 504 - 19cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
7.665 din

Victoria Bells Narukvica SB 505 - 19cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
7.665 din

Victoria Bells Narukvica SB 506 - 19cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
7.665 din

Victoria Bells Narukvica SB 506 - 21cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
7.665 din

Victoria Bells Narukvica SB 507 - 19cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
7.665 din

Victoria Bells Narukvica SB 507 - 21cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
7.665 din

Victoria Bells Narukvica SB 508 - 19cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
9.210 din

Victoria Bells Narukvica SB 508 - 21cm

5 u 1 turmalin, magneti, infracrveni zraci, germanijum i negativne jone
9.210 din