Newsletter

Филтер Classic

Променлив филтер: DAFI Classic (за бокали atria classic)
SKU: 23001
Manufacturer: Dafi
695 din

Променливиот филтер DAFI Classic ја прочистува водата од чешма. Предности на овој филтер се

- Вода без бигор и наслаги;
- Лесно менување на филтерот;
- Може да се употребува и за други бокали, кои користат таков филтер.

- Модерна технологија;
- Чиста и свежа вода;
- Внимателно одбран состав на филтерот за постигнување на максимален ефект;
- Ефикасно филтрирање на повеќе од 150 л вода;

Бодови: 1.14